top of page
iStock-1347652268.jpg

Företagshälsan för små & medelstora företag –

för ökat välmående och produktivitet på arbetsplatsen

iStock-1282691609.jpg

Om Småföretagshälsan

Välkommen till Småföretagshälsan! Vi finns till för att mindre och medelstora företag ofta efterfrågar (och saknar) en helhetspartner med mer riktade, kostnadseffektiva och användarvänliga upplägg – för uthållig hälsa och motivation hos personalen. Ett sådant samarbete frigör tid och resurser till att fokusera kärnverksamheten. Med effekter som ökad produktivitet, lojala medarbetare och en mer attraktiv arbetsplats - med nöjdare kunder. Att personal och ägare mår bra är avgörande för hur det går för verksamheten.

Plant in White Pot

Stress och ohälsa ökar i snabb takt - framförallt bland kvinnor

Antalet sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos har ökat med så mycket som 49 procent mellan 2019 och 2023.

Utmattning riskerar leda till halvårslånga sjukskrivningar - ett stort ansvar vilar på arbetsgivare att se över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och jobba förebyggande med medarbetarhälsa.

Arbetsmiljöverket gör allt fler inspektioner på mindre företag:
https://www.av.se/nyheter/2023/arbetsmiljoverket-inspekterar-mindre-foretag/

Våra tjänster

Vi hjälper till att vända den negativa trenden av framförallt ökad stressrelaterad ohälsa på jobbet - till friska, kommunikativa och effektiva personalgrupper, ledare och verksamheter. Vår kärnverksamhet är: Enkel analys och systematik (SAM), organisatorisk och social arbetsmiljöutveckling (OSA), stresshantering, kreativ hälsoutveckling och kärnfull rehabilitering.

Image by Colton Sturgeon

Hälsofrämjande organisation & ledarskap

Bara att ha tagit och kommunicerat beslutet om att fokusera och utveckla arbetsmiljön – är i sig en positiv signal som påverkar människors hälsa, lojalitet och motivation i arbetet. Vilket kan vara ert viktigaste fokusområde för en friskare arbetsplats?

Walk in Nature

Hälsofrämjande grupp

Hur vi bemöter varandra, kommunicerar och ger uppmuntran till må-bra-rutiner på jobbet är direkt kopplat till verksamhetens produktivitet. Och både medarbetares och kunders lojalitet. Hur är det för er när det är som bäst?

Image by ThisisEngineering RAEng

Individuell hälsoutveckling

Om en medarbetare mår dåligt på jobbet och kanske är återkommande sjukskriven, påverkar det såklart hela arbetsgruppen. I samverkan med oss får ni enkla verktyg för att tidigt identifiera och rikta individuella insatser såsom förebyggande, främjande och rehabiliterande samtal. Även coaching i hälsofrämjande ledarskap.

Öppna utbildningar & Nätverk 

Introduktionsdag i Mindfulcoaching

Har du bestämt dig för en förändring och vill utveckla inre lugn, klarsikt och coachande kommunikation? Då är du välkommen på en heldags grundträning i mindfulcoaching; det internationellt ökande kunskapsfältet där mindfulness och coaching möts. Vi möts lördag 17/8 på en båt i Göteborg!

Diplomutbildning till Mindfulness coach

Vill du och kanske en kollega lära mindfulness och ett coachande förhållningssätt - för att utveckla välmående, fokus, flexibilitet och kärnfull kommunikation? Ni får även övning i att coacha andra och att inspirera till grundläggande träning i mindfulness i vardagen.

Kvinnliga entreprenörers hälsonätverk

Kom iväg och få perspektiv, hälsoinspiration, ny miljö och uppbyggande gemenskap utanför den egna verksamheten! Varmt välkommen till öppna hälsonätverket för kvinnliga ledare och medarbetare i den mindre och medelstora organisationen.

Referenser

Pernillas kompetens och entusiasm under såväl coachutbildningen samt som handledare till mig, överträffade mina högt ställda förväntningar. Jag fick med mig flera konkreta verktyg, vilket var vad jag önskade.

 

Jag kan varmt rekommendera henne för er som ytterligare vill utvecklas i coachrollen!

Björn Hakegård

Nyhetsbrev

Tack!

Contact
bottom of page