top of page

Öppna utbildningar

Nästa introduktionsdag i mindfulcoaching är lördag 17 augusti på en båt i centrala Göteborg!
 

mindful00.jpg

 

Var med på vår heldag i mindfulcoaching och upplev kraften i beröringsfältet mellan mindfulness och coaching.

  

Vardagsträning i medveten närvaro och coaching ger inte bara energi utan även förbättrad kognition, besluts-, kommunikations- och handlingsförmåga. Användbart både privat och i ett yrkesliv där du arbetar med människor på något sätt; som samverkande medarbetare, handledare, inom vården, service, som konsult, utbildare eller ledare.

 

Vår utgångspunkt är att det är den egna träningen i medveten närvaro och coachande kommunikation som utvecklar förmågor som aktivt lyssnande, intuition, medkännande och samverkan i rätt riktning.

 

Introduktionsdagen - med enkla men effektiva övningar att ta med in i vardagen - är på Good morning-båten (nära operan) i Gullbergstrand i Göteborg.

Tid: drop in från 8.45, start 9.00. Avslut cirka 15.15.

Varmt välkommen!

Hälsar handledarna,

Lena Breitholtz och Pernilla Jalneskog -
i samverkan genom MindfulnessCoach

 

Frågor och anmälan: 070-777 62 42, info@smaforetagshalsan.se

 

P.S. Direkt efter grundkursen, kl 15.30, ges information om den fördjupande diplomutbildningen Mindfulnesscoach (se datum längre ner). D.S

AEnB2Uo_P3fvhgkBwCG38POPVUNyJC3Lok3w1UZrmiaz_6NTSN7rzDCPrsYTDIx_LnO4pAEX2U4LsstkzU24PPyIhy
iStock-1070696620.jpg
iStock-545783936.jpg
Introduktionsdag i mindfulcoaching
iStock-1151364690.jpg
iStock-1212742343.jpg
GC9A9445.jpeg
Turning a Page_edited.jpg
IMG20240415170539~2.jpg

Vill du under sju månader träna och lära mindfulcoachingens kraftfulla och välgörande kärnkompetenser - för egen del och kanske för att coacha andra?

Utbildningen till diplomerad Mindfulnesscoach är internationellt gångbar och riktar sig till dig som vill utvecklas i din kommunikation och som den unika människa du är. Och på ett bättre sätt kunna stödja och motivera - både dig själv och andra.

 

Ur innehållet

 

Övning i mindfulcoaching. Att genom ord försöka förstå vad mindfulcoaching är, är ingen god idé. Däremot att med nyfikenhet och en tillåtande attityd, träna och se vad som som händer.

Teori och forskning; som att mindfulness, mindful tapping och coaching synkroniserar hjärnans funktioner och öppnar upp för meningsfullt lärande, medkännande och kärnfull kommunikation.

 

Kärnkompetenser för mindfulnesscoacher, såsom medveten närvaro, aktivt lyssnande och att ta ut riktningen för utvecklingsprocessen (ontologisk och transaktionell).

 

Reflektion utifrån några modeller och teorier om människors olika drivkrafter, strategier och utvecklingsvägar. Självinsikt, medkännande och gruppsykologisk kunskap är grundpelare i god kommunikation och socialt samspel. Vem är det som tittar fram bakom dina ögon?

 

Utvidga, fördjupa och kom bakom det tänkta och talade genom kreativa medvetandegörande verktyg, att använda för egen del och i mindfulcoachingen. Genom skapande blir vi inte bara innovativa utan når även fram till kärnfrågan.

Hur: Aktionsinlärning; learning by doing. Värdefull interaktion irl och däremellan och fortsättningsvis; digital vägledning med möjlighet till individuell mindfulcoaching.

När: Åtta heldagar 08.45 - 16 lördag, 09.45 -16 söndag: 12-13/10, 16-17/11, 18-19/1, 1-2/3. Diplomeringsdag 5/4 (valfri).

Var: Good morning-båten vid kajen i Göteborg, nära Operan och Hisingsbron. Gullbergstrandgata 15. 

Vi ser fram emot att ha dig med i en härlig grupp. Varmt välkommen!

Hälsar handledarna,

Pernilla Jalneskog och Lena Breitholtz 

- i samverkan genom MindfulnessCoach

P.S. Välkommen att träffa oss och få svar på dina frågor: informationsträffar på båten 17/8 och 7/9 kl 15.30-17!

Kontakt och anmälan: info@smaforetagshalsan.se, 070-777 62 42

Processutbildning till diplomerad Mindfulcoach

Kvinnliga entreprenörers hälsonätverk

För dig som vill utveckla din kreativitet, hälsa och branschöverskridande samverkan. Här delar vi tankar, erfarenheter och fikabord med fokus på det som fungerar – men lyfter också utmaningar och möjliga lösningar. Ta del av enkla övningar, samtal och teorier kring vad som främjar hälsa för dig och en frisk, produktiv och attraktiv arbetsplats. Hur är det nu? Och hur är det när det är som bäst?

Vad vill du få ut av nätverket? Hör av dig för dialog kring det och för att boka din plats!

Office Coffee Break
Småföretagarnas hälsonätverk
bottom of page