top of page

Vad kunder säger

Pernillas kompetens och entusiasm under såväl coachutbildningen samt som handledare till mig, överträffade mina högt ställda förväntningar. Jag fick med mig flera konkreta verktyg, vilket var vad jag önskade.

 

Jag kan varmt rekommendera henne för er som ytterligare vill utvecklas i coachrollen!

Björn Hakegård

Tidigare uppdrag

Image by Colton Sturgeon

Hälsofrämjande organisation

Analys- och processtöd samt projektledning av hälsoutvecklingsprojekt med målgruppen 150 grafiska företag i Västsverige.

Analys- och processtöd för en hälsofrämjande arbetsplats och enhet i Göteborgs stad.

 

Analys- och processtöd i löpande utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Friskolan i Kärna

Walk in Nature

Grupper

Hälsofrämjande ledarskap; handledning i öppna ledarnätverket, Ledarloopen. I samverkan med Velox Coach & Ledarutveckling

Hälsofrämjande personalutveckling; workshop "den goda arbetsplatsen" och löpande hälsoinspirationsdagar för en enhet i Göteborgs stad.

Mindfulness och stresshantering i vardag och arbete, uppdrag i arbetslivsinriktad rehabilitering i Projekt Nystart, Medborgarskolan

Projektledning och workshop (på Världskulturmuseet); innovationsprojektet Kulturloop – kultur & hälsa i arbetslivet. I samverkan med Almi och Centrum för kultur och hälsa.

Utbildningar i Coachande förhållningssätt på uppdrag av Trygghetsrådet och Medborgarskolan

Utbildning i Coachande förhållningssätt för entreprenörer, terapeuter och andra som på olika sätt stödjer och motiverar människor i sitt arbete.

 

Utbildningshandledare i ackrediterad coachutbildning enligt International Coach Federation, ICF, för Coach Companion

Image by ThisisEngineering RAEng

Individer

Arbetslivscoaching och omställningsstöd, Velox coach & ledarutveckling

 

Hälsocoaching och handledning i arbetslivsinriktad rehabilitering (och ibland omställning), Medborgarskolan, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen

Mindful Tapping - somatisk terapi som balanserar ANS, autonoma nervsystemet, efter långvarig stress och trauman. 

 

Mentorcoaching, Coach Companion

bottom of page