top of page
iStock-2094964582.jpg

Tjänster

- för friska, framgångsrika och attraktiva småföretag

Våra tjänster är utformade för långsiktig ”självanvändning” i mindre företag och organisationer som bestämt sig för att främja medarbetarhälsa motivation och lönsamhet.

iStock-1248161446.jpg

Ledningsarbete

– i mål- och behovsstyrd samverkan med Småföretagshälsan

Analysera nuläge och formulera en intention och ambition för en långsiktigt god organisatorisk och social arbetsmiljö, anpassat till den mindre organisationen.

Under arbetets gång är det viktigt för ledningen att tidigt engagera medarbetarna; hur vill ni göra det?

Medarbetarenkät med fokus på trivsel, styrkor och utvecklingsområden för förbättrad psykosocial hälsa. Hur är det hos er? Vart är ni/de (medarbetarna) på väg?

Workshop: Den goda arbetsplatsen!

  • Här förs i coachande anda dialog kring frågor som; Hur är det när det är som bäst? Hur är vi en hälsofrämjande och attraktiv och arbetsplats och samarbetspartner? Vilka är våra styrkor? Vad är viktigast - och möjligt - att utveckla och förbättra? Det hela mynnar ut i en samlad bild av ”den goda arbetsplatsen för oss”.

  • En tydlig, motiverande och genomförbar Actionplan arbetas fram.

  • …. Kontinuerliga träffar om nuläge och framsteg i riktning med målbilden av den goda arbetsplatsen för oss.

Hälsofrämjande insatser – i grupp

Workshop: Mindfulcoaching – för ökad kvalitet i relationer, kommunikation och prestationer.

Att träna mindfulness (medveten närvaro) och coachande kommunikation leder bland annat till välgrundade beslut, förbättrad kognition, koncentration och samverkansförmåga. Mindfulcoaching i arbetslivet är en internationell trend för förbättrad mental och social hälsa hos personalen. 

Workshop och utbildning i stresshantering, prioritering och (flexibel) vardagsstruktur.

 

Med målet att utveckla klarsikt, hanterbarhet, tydlighet och balans i och mellan arbete och privatliv. Effekten brukar bli ökad motståndskraft mot stress (resiliens), förbättrad effektivitet och uthållighet. Vill du veta mer kontakta oss gärna!

 

Vi arbetar med långsiktigt bestående resultat genom bland annat återkommande digitala övningar.

 

Workshop: Kreativitet, hälsa, innovation och handlingskraft!
 

Ibland blir det stiltje i arbetsmotivationen och uppskjutandet tar plats. Bryt detta tillstånd genom övningar i lekfull kreativitet som stimulerar innovation och flow. Lustfyllt och kravlöst kreativt skapande ger väl beforskade effekter som förbättrad hjärnhälsa, samverkans- och idélösningsförmåga. Hör av dig så berättar jag mer!

Natur- och kulturhälsa! Grön och kreativ rehab i lugn och skön miljö ett stenkast från Göteborg.

 

Att bara vara i naturen, både på egen hand och i ett tryggt sammanhang, har en starkt läkande effekt. Det har även lustfyllda kreativa uttryck som förbättrar hjärnhälsa, immunförsvar och förmåga till socialt samspel - i balans. Vi varvar natur- och kulturhälsa med hälsofrämjande samtal och meditation (mindfulness).

 

Välkommen med din intresseanmälan!

iStock-1688923242.jpg
iStock-1486771335.jpg
iStock-1290032739.jpg
iStock-1579014297.jpg

Enskild coaching och handledning

Individuell coaching för ledare och chefer - med fokus på hälsofrämjande ledarskap, för att må bra själv och riktat till medarbetarna. Det är här det börjar; en närvarande, tydlig och energipåfylld ledare skapar de bästa förutsättningar för personalen att må och prestera som bäst.

Hälsocoaching medarbetare

Ger välmående, ökad frisknärvaro, arbetsglädje, samverkanskompetens samt målfokus och effektivitet i arbetet. Går att kombinera med stresshantering. Samtal ges även i livskris och kring konfliktlösning. Psykolog och arbetsterapeut bland partners.

En långtidssjukskrivning varar i snitt i 49 dagar. Frånvaro på grund av psykiatriska diagnoser i 90 dagar. Utmattningssyndrom leder till längst sjukfrånvaro med ett snitt på närmare 180 dagar. Tidsaspekten är otroligt viktig: Ju längre en anställd är frånvarande desto svårare blir det att återvända till arbetsplatsen. Och omvänt – ju tidigare riktade och effektiva insatser sätts in, desto snabbare är medarbetaren frisk och i arbete igen. Bland lättade kollegor.

Individuell coaching och handledning i rehabiliteringsprocessen för en mer långsiktigt verksam, tids- och kostnadseffektiv återgång i rätt arbete - med uthållig hälsa, balans och fokuseringsförmåga. Vi är även ett stöd i en omställningsprocess, om det visar sig vara bästa lösningen för medarbetare såväl som arbetsgivare.

Natur- och kulturhälsa! Grön och kreativ rehab i lugn och skön miljö ett stenkast från Göteborg.

 

Att bara vara i naturen, både på egen hand och i ett tryggt sammanhang, har en starkt läkande effekt. Det har även lustfyllda kreativa uttryck som förbättrar hjärnhälsa, immunförsvar och förmåga till socialt samspel - i balans. Vi varvar natur- och kulturhälsa med hälsofrämjande samtal och meditation (mindfulness).

 

Välkommen med din intresseanmälan!

Enskild coaching och handledning
bottom of page